Jezikovni viri, odprta znanost in prihodnost slovenskega jezika v digitalni družbi

presenter: Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
published: Nov. 11, 2019,   recorded: October 2019,   views: 21

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju bomo obravnavali jezikovne vire slovenskega jezika, kot so jezikovni korpusi, računalniški leksikoni, strojno berljivi slovarji in računalniški jezikovni modeli. Motivirali bomo pomembnost jezikovnih virov za proučevanje slovenskega jezika, za slovaropisje in za razvoj jezikovnih tehnologij. Naredili bomo zgodovinski pregled izdelave jezikovnih virov za slovenščino, nato pa se osredotočili na raziskovalno infrastrukturo za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI, ki domuje na Institutu »Jožef Stefan«, in predstavili njene napore za zagotavljanje prostega in odprtega dostopa do virov slovenskega jezika.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_erjavec_jezikovni_viri_01.pdf (481.1 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: