Sodobne Informacijsko-Komunikacijske Tehnologije in Varstvo Osebnih Podatkov

author: Andrej Tomšič, Information Commissioner of the Republic of Slovenia, Government of the Republic of Slovenia
published: Sept. 15, 2009,   recorded: June 2009,   views: 2985
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: kkdf09_tomsic_sikt_01.ppt (2.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V razvoju informacijske družbe smo s prehodom v 21. stoletje trčili ob nova razvojna, pravna in etična vprašanja. V začetnih fazah razvoja informacijske družbe smo bili predvsem osredotočeni na dileme glede regulacije trgov elektronskih komunikacij ter pospeševanja uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Če so bile digitalna ločnica, povečevanje deleža širokopasovnih povezav in spodbujanje projektov za nove e-vsebine teme, s katerimi smo se ukvarjali tedaj, smo v zadnjem desetletju trčili ob nekatere vidike razvoja informacijske družbe, ki terjajo nov premislek. V dobi vse-prisotnega računalništva in povezljivosti, konvergence medijev, spletnih družbenih omrežij in silovitega tehnološkega razvoja, so čedalje bolj pogosti primeri etično in pravno sporne uporabe sodobnih tehnologij, ki nudijo izjemne možnosti nadzora. Temeljna človekova pravica do (informacijske) zasebnosti je v tej dirki pogosto povožena, posameznik pa izgublja možnost varovanja meja svoje zasebnosti in postaja le subjekt nadzora – nadzorovan potrošnik, nadzorovan zaposleni, nadzorovan državljan, katerega pravica do svobodnega odločanja je reducirana na minimum. Skrajni čas je, da se kot družba vprašamo, kako daleč želimo iti v tehnološko podžgani želji po nadzoru, in ali želimo živeti v družbi nadzora ali družbi svobode. Prispevek odpira navedena vprašanja in poskuša najti odgovore, s katerimi lahko ponovno umirimo družbeni kompas. Ob zasebnosti prijazni uporabi tehnologije gresta lahko pravica do zasebnosti in pravica do varnosti z roko v roki v igri s pozitivno vsoto.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: