Pomen Forenzike Mobilnih Telefonov in Vloga Sodnega Izvedenca za Računalniško Forenziko v Kazenskih Postopkih

author: Janko Šavnik, Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij
published: Sept. 15, 2009,   recorded: June 2009,   views: 3703
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Računalniška forenzika, kakor jo popularno imenujemo, poleg forenzike vseh vrst računalnikov zajema tudi forenziko mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav, saj se tudi na njih nahaja množica uporabnih digitalnih dokazov. Digitalni dokazi so v sodnih postopkih uporabni le, če so vsi koraki v procesu narejeni na zakonit način, sicer o forenziki niti ne moremo govoriti.

Mobilni telefoni so že več kot dobro desetletje nekaj povsem običajnega in le redko kdo ga še nima. V mobilnem telefonu in drugih podobnih sodobnih napravah se nahaja veliko podatkov, ki so pomembni za kazenski postopek. Če jih naštejemo le nekaj: podatki o kontaktih, fotografije, video posnetki, koledarski vpisi, SMS, MMS, e-pošta, uporabniška imena in gesla. Poleg podatkov pa se v teh napravah nahajajo tudi dodatne spominske kartice, kjer se prav tako nahaja veliko prej omenjenih podatkov, in kartice SIM, ki omogočajo povezavo v omrežje mobilnega operaterja. Tudi na njih je veliko zanimivih podatkov med katerimi izstopajo kontakti, SMS sporočila, zadnje klicane številke …

Forenzični postopki za mobilne telefone in kartice SIM so v primerjavi z forenzičnimi postopki za računalnike in trde diske veliko bolj zahtevni, še zlasti to velja za zavarovanje izbrisanih podatkov.

Vsi forenzični in z njimi povezani postopki na splošno, ne samo za mobilne telefone, so za nestrokovnjake za področje informacijskih tehnologij večinoma zelo zahtevni. Pri razumevanju terminologije, opravljenih postopkov, pregledu pisne dokumentacije je vsem tem lahko v veliko pomoč sodni izvedenec za to področje. Sodni izvedenec lahko tudi pomaga pri pregledu in vrednotenju digitalnih dokazov, ustreznosti forenzičnih postopkov, pravilnosti zaključkov oziroma rezultatov forenzične preiskave, prav tako pa lahko delno ali v celoti ponovno izvede forenzični postopek in tako preveri, če so prvotno predstavljeni digitalni dokazi dejansko pravilni. V primeru, ko pa forenzični postopek še ni bil opravljen seveda lahko opravi tudi tega in tako ponovno olajša odločanje v kazenski zadevi. Ne nazadnje pa lahko sodni izvedenec vse ugotovitve v zvezi z digitalnimi dokazi nazorno prikaže in demonstrira s pomočjo računalnika in projektorja. Taki prikazi so običajno zelo koristni, saj povedo veliko več kot le besede.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: