Zlorabe Elektronskega Bančništva - Potek Preiskave v Praksi

author: Bojan Ostanek, Police, Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia
published: Sept. 15, 2009,   recorded: June 2009,   views: 2956
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: kkdf09_ostanek_zeb_01.ppt (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z razvojem in širšo dostopnostjo interneta, osebnih računalnikov in njim sorodnih naprav so se ponudile priložnosti, ki so ustvarile povsem novo generacijo storilcev kaznivih dejanj. Njihovo znanje ter povezana kompleksnost načina storitve kaznivih dejanj so globalno presenetila preiskovalne organe.

Danes se storilci kaznivih dejanj, povezanih z računalniško tehnologijo, že ločijo po posameznih skupinah oz. kriminalnih združbah. Te so lahko organizirane le za določene oblike dejanj (npr. industrijsko vohunjenje, zloraba plačilnih sistemov, zloraba plačilnih kartic, tatvine in zlorabe osebnih podatkov, lažna prodaja na internetu, igre na srečo ipd.). Kljub selitvi kaznivih dejanj na internet in računalnike pa motiv v glavnem ostaja isti - t.j. koristoljubje.

Metode storilcev so vse bolj izpopolnjene, vse manj je naključnih poskusov, nekoga "ujeti na limance« in vse več je usmerjenih napadov. Pri svojem delu najpogosteje uporabljajo osebne računalnike, prirejena in namensko izdelana programska orodja (kot pripomočke oz. orodja za izvršitev kaznivega dejanja) ter seveda najpomembnejše - svoje znanje.

Samo kaznivo dejanje napada na informacijski sistem po 237. členu Kazenskega zakonika je zelo kompleksno. Predstavljeno kaznivo dejanje je sicer šolski primer kaznivega dejanja Neupravičenega vstopa v informacijski sistem (KZ-04), kljub temu pa je bilo ob preiskavi dejanje opredeljeno kot Velika tatvina po čl. 212 KZ. Vsako kaznivo dejanje "kibernetske kriminalitete" ima namreč svoje tehnične posebnosti, ki postopke na vseh nivojih običajno močno otežijo. Ravno zaradi tega je obravnavanje tovrstnih dejanj v predkazenskem in kazenskem postopku zelo zahtevno za vse sodelujoče, saj morajo imeti poleg pravnega tudi tehnično znanje.

V letu 2006 smo na Policijski upravi Ljubljana prjeli večje število prijav zlorabe elektronskega bančništva, pri čemer so bila sredstva iz tekočih računov komintentov (brez njihove vednosti) prenešena na tuje račune. Predstavitev zajema prikaz poteka predkazenskega postopka s poudarkom na analizi pridobljenih digitalnih dokazov ter "modusa operandi" osumljenca.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: