Posest kot Kaznivo Dejanje: Problem Otroške Pornografije

author: Matjaž Ambrož, Faculty of Law, University of Ljubljana
published: Sept. 15, 2009,   recorded: June 2009,   views: 4188
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Posest – izvorno koncept civilnega prava  že dolgo zaposluje tudi kazenske pravnike. Tradicionalnemu vprašanju, pod katerimi pogoji je posest predmetov samo po sebi dopustno opredeliti kot kaznivo dejanje, so se pridružila nova. Kako daleč naj gre kazensko pravo pri preganjanju posesti otroške pornografije? Ali naj bo kazniva tudi posest podob imaginarnih oseb in odraslih oseb, ki skušajo dajati vtis, da so mladoletne? Kako pojem posesti sploh razumeti v kibernetskem prostoru? So podobe, do katerih dostopamo na svetovnem spletu, v naši posesti? Na navedena vprašanja skuša avtor odgovoriti teleološko, tj. izhajajoč iz namena kazenskopravnega odzivanju na področju otroške pornografije (ta namen vidi v prvi vrsti v varstvu mladoletnih oseb pred zlorabami pri izdelavi pornografskega gradiva). Pri tem ugotavlja, da novejši zakonodajni trendi v Evropi ta namen občasno spregledajo, pri čemer se zdi, da zakonodajalce bolj kot varstvo potencialnih mladoletnih oškodovancev vodi nekaj, kar bi lahko imenovali »moralna panika«.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: