Event: Conferences » Other » Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV): Predstavitev rezultatov programa 2011 – 2013 Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV): Predstavitev rezultatov programa 2011 – 2013

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

KC STV 2013 - Ljubljana   

Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV): Predstavitev rezultatov programa 2011 – 2013

V decembru 2013 se je zaključilo financiranje programa kompetenčnih centrov 2011-2013, ki je eden ključnih mehanizmov povezovanja slovenskega gospodarstva in aplikativne znanosti ter vlaganja v tehnološki razvoj Slovenije. S sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega sklada za regionalni razvoj je potekalo sofinanciranje sedmih kompetenčnih centrov, med njimi tudi Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KC STV).

Projekt KC STV je povezal 17 partnerjev, to je inženirska podjetja, akademske institucije in nekatera proizvodna podjetja, ki so z inovativnimi rešitvami vodenja sistemov in procesov razvila izdelke, storitve in tehnologije z zelo širokim spektrom uporabe na področjih od sodobnih proizvodnih procesov, učinkovite rabe energije, inteligentnih objektov pa do tehnologij prihodnosti, kot je npr. fuzija. V okviru centra je skupaj nastalo 33 novih tehnoloških rešitev, vloženih oziroma v postopku vlaganja pa je tudi 5 patentnih prijav in 18 inovacij. Poleg tega je bilo objavljeno še več kot 50 znanstvenih in strokovnih objav, nastali pa so še 1 nov poslovni model, 1 nov program vseživljenjskega izobraževanja in nastavka za 1 do 2 spin-off podjetji. Tudi finančni podatki kažejo, da udeležena podjetja s tovrstnim vlaganjem v tehnološki razvoj tudi v razmerah krize povečujejo prodajo, izvoz in dodano vrednost ter s tem pomembno vplivajo na gospodarski razvoj Slovenije.

Categories

Uvodni pozdrav in nagovori

Predstavitev področja in povzetek dosežkov ter učinkov KC STV

Kratka predstavitev izbranih primerov tehnoloških rešitev

Zaključek

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: