Event: Conferences » Other » Language Technologies and Digital Humanities / Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, Ljubljana 2016 Language Technologies and Digital Humanities / Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, Ljubljana 2016

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

JTDH 2016 - Ljubljana   

Language Technologies and Digital Humanities / Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, Ljubljana 2016

10th Conference on Language Technologies and Digital Humanities (JTDH), Ljubljana 2016

The conference widened its scope to the field of Digital Humanities. Digital humanities is highly interdisciplinary and collaborative, radically changing the accepted practices in humanities research but has so far lacked a national or regional event to present its results and encourage discussion. The conference was jointly organised by the Slovenian Language Technologies Society (SDJT), the Centre for Language Resources and Technologies at the University of Ljubljana (CJVT) and the research infrastructures CLARIN.SI and DARIAH-SI.


Deseta konferenca "Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika" (JTDH), Ljubljana 2016

Ob jubilejni deseti konferenci smo se odločili za programsko širitev na področje digitalne humanistike. V samem izhodišču je digitalna humanistika izrazito interdisciplinarno in kolaborativno raziskovalno delo, ki bistveno spreminja ustaljene humanistične pristope ter spodbuja razvoj novih analitičnih tehnik in metod, v slovenskem prostoru pa še ni imela skupnega mesta za predstavitev dosežkov svojega dela in diskusijo med različnimi deležniki na področju. Konferenco so organizirali Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: