Jožica Škofic
homepage:http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/jo%C5%BEica-%C5%A1kofic-sl
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Doc. dr. Jožica Škofic je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani in od leta 2004 vodja njegove Dialektološke sekcije. Od leta 2006 je v dopolnilnem delovnem razmerju na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, kjer predava Zgodovino slovenskega jezika, Uvod v jezikoslovje in Slovenski jezik v družbi. Kot gostujoča predavateljica je predavala tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njeno znanstveno in strokovno delo je usmerjeno v raziskovanje slovenskih narečij, posebej gorenjskega, narečnega strokovnega izrazja, narečne mikrotoponimije in vzdevkov ter z njimi povezanih besedil narečne slovstvene folklore. Pomemben del njenega raziskovalnega dela zajema geolingvistika – je vodja aplikativnega projekta Besedje iz pomenskega polja »človek« v slovenskih narečjih – geolingvistična predstavitev in predsednica slovenske nacionalne komisije pri Evropskem lingvističnem atlasu (ALE).


Lecture:

lecture
flag Pomensko polje telo v slovenskih narečjih
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
2697 views