Jože Rakovec
homepage:http://www.fmf.uni-lj.si/si/imenik/3402/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Rojen je bil leta 1946 v Ljubljani, diplomiral iz meteorologije na ljubljanski univerzi, magistriral v Beogradu, doktoriral iz meteorologije na Univerzi v Ljubljani. Skorej ves čas je zaposlen na univerzi, sprva kot asistent, kasneje kot učitelj; redni profesor je postal leta 1995. Predaval je več meteoroloških predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju na raznih fakultetah. Sedaj predava Dinamično meteorologijo in Fizikalno meteorologijo za študente meteorologije na FMF, ter Letalsko meteorologijo za študente letalstva na FS. Na podiplomskem študiju predava na več fakultetah v Ljubljani.

Ukvarjal se je predvsem z numeričnim modeliranjem dogajanj v ozračju: gibanja zraka, predvsem pri tleh, energijske izmenjave med tlemi in ozračjem, prehoda sončnega obsevanja skozi ozračje, razširjanja polutantov v ozračju. Opravil je tudi nekaj klimatoloških in diagnostičnih raziskav. Vodil je več skupinskih raziskav: npr. o trajektorijah v okolici Krškega, o predvidenem vplivu hladilnih stolpov JE Prevlaka na okolico, o učinkovitosti obrambe pred točo v Sloveniji, itd.

Predstavlja Slovenijo v Tehničnem komiteju COST za meteorologijo in v aktivnosti COST 78: Nowcasting. Je član programskega sveta za ciljna raziskovalna programa Varstvo okolja in Varstvo pred nesrečami. Je urednik več domačih publikacij in član uredništva dveh mednarodnih časopisov: Meteorologische Zeitschrift in Geofizika. Je tudi stalni delegat Slovenije v Komisiji za atmosferske znanosti pri Svetovni meteorolo ki organizaciji. Koordinira sodelovanje nekaterih mlajših raziskovalcev pri mednarodni skupini za modeliranje na omejenem območju ALADIN pri Meteo-France. Za raziskavo o energijski izmenjavi med tlemi in ozračjem je bil nagrajen na jubilejnem Jugosl. natečaju za znanstvena dela iz meteorologije. Za modeliranje sončnega obsevanja razgibanega reliefa pa je bil kot sodelavec prof. A Hočevarja 1978. leta nagrajen z nagrado iz Sklada Borisa Kidriča.


Lectures:

lecture
flag Kakšno bo vreme jutri?
as author at  Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja,
together with: Anja Čuček (moderator), Matic Jerman (moderator), Brane Gregorčič, Marjan Divjak,
4105 views
  lecture
flag Nevihte in strele
as author at  Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja,
together with: Miha Žorž (moderator), Viktor Drašler, Brane Gregorčič, Laurent Philippon, Vladimir Djurica,
3763 views
lecture
flag Energetika dogajanj v ozračju
as author at  Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana",
4233 views