Jože Krašovec
homepage:http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=153&action=view&id=21
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Rojen 20. aprila 1944 v Sodni vasi pri Podčetrtku. Osnovno šolo je obiskoval v Podčetrtku, gimnazijo v Vipavi (1959--1963). 1963--1967 je študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1967-1970 na oddelku iste fakultete v Mariboru. 1970 je dosegel diplomo in licenciat iz teologije. 1970-1973 je študiral na Bibličnem inštitutu v Rimu, 1973-1974 na francoski biblični in arheološki šoli v Jeruzalemu, 1974-1976 je nadaljeval študij na Bibličnem inštitutu v Rimu in 17. marca 1976 dosegel doktorat iz bibličnih ved. 1979-1980 in 1981--1982 je študiral na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in tam dosegel doktorat iz filozofije. 1986 je na Sorboni v Parizu dosegel kombiniran doktorat: iz zgodovine religij-religijske antropologije (za Sorbono) in teologije (za Katoliški inštitut). Vse tri disertacije so objavljene: 1. Der Merismus im Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen (BibOr 33; Rome: Biblical Institute Press 1977); 2. Antithetic Structure in Biblical Hebrew Poetry (VT.S 35; Leiden: E. J. Brill, 1984); 3. La justice (sdq) de Dieu dans la Bible hébraïque et l'interprétation juive et chrétienne (OBO 76; Freiburg, Švica: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988).

Od 1976 dalje je predaval eksegezo Stare zaveze in biblično teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani in na oddelku v Mariboru: od 1976 do 1978 kot honorarni predavatelj, od 1978 do 1988 kot docent, od 1988 do 1992 kot izredni profesor, od 1992 kot redni profesor za biblični študij Stare zaveze. Od 1987 dalje je predstojnik katedre za Sveto pismo in judovstvo. 1987-1989 je bil prodekan Teološke fakultete v Ljubljani. Dne 30. maja 1991 je bil na skupščini SAZU izvoljen za dopisnega člana v razredu za filološke in literarne vede (II. razred). Dne 27. junija. 1993 je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Od 1995 člana posvetovalnega sveta svojega znanstvenega glasila Vetus Testamentum, ki je glavna mednarodna revija za študij Stare zaveze. Od leta 1980 je strokovno vodil pripravo novega slovenskega prevoda Svetega pisma, ki je izšel jeseni leta 1996. Ob izidu novega prevoda je organiziral Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma; v letih 1997--1998 je za tisk pripravil obsežen zbornik predavanj pod naslovom Interpretation of the Bible / Interpretacija Svetega pisma (Ljubljana: SAZU; Sheffield: Sheffield Academic Press), 1909 strani. Jeseni 1998 je izšla slovenska verzija francoske disertacije: Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi (Celje: Mohorjeva družba). Jeseni 1999 je izšlo dvojezično delo: Reward, Punishment, and Forgiveness (Leiden / Boston / Köln: E. J. Brill), XXXVI + 959 strani; slovenska verzija: Nagrada, kazen in odpuščanje (Dela / Opera 53; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 1037 strani + 58 likovnih prilog. Jeseni 2000 je izšlo monografsko delo: Med krivdo in spravo (Dela / Opera 54; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 581 strani + 40 likovnih prilog. Jeseni 2001 je izšlo monografsko delo: Med izvirnikom in prevodi (Dela / Opera 57; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 784 strani + 56 likovnih prilog. V letu 2007 je izšla dvojezična monografija (slovensko-angleška): Svetopisemska lastna imena: Fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje. Ljubljana: Založba SAZU / ZRC SAZU. V letu 2010 je izšla monografija: The Transformation of Biblical Proper Names. New York / London: T. & T. Clark International.

Znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, zbornikih in drugih publikacijah je preko 200. Predaval je v Atenah, Cambridgeu (večkrat), Frankfurtu, Helsinkih, Jeruzalemu (večkrat), Leuvenu, Madridu, Oslu, Parizu, Regensburgu (večkrat), Baslu, Göttingenu. Novembra 1996 je prejel odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije »za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino«. Junija 1999 je prejel priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti za leto 1999. Dne 6. avgusta 2004 je bil na 18. kongresu Mednarodne organizacije za raziskovanje Stare zaveze na Univerzi v Leidnu, Nizozemska, izvoljen za predsednika tega združenja, da za leto 2007 v Ljubljani organizira 19. kongres tega združenja.

English:
Jože Krašovec was born in Sodna vas near Podčetrtek, Slovenia, on 20 April 1944. 1963-1970 he studied theology at the Theological Faculty in Ljubljana. 1970-1976 he studied at the Pontifical Biblical Institute in Rome and at the Ecole Biblique et Archéologique Française in Jerusalem. 1976 he gained a Doctorate in Biblical Studies from Rome at the Pontifical Biblical Institute. In 1982 he gained a Doctorate in Philosophy at the Hebrew University of Jerusalem. In 1986 he gained a combined Doctorate at the Sorbonne in Paris: in the History of Religion and Religious Anthropology (Sorbonne), and in Theological Studies (Institut Catholique). All of these dissertations have been published in book form: 1. Der Merismus im Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen (BibOr 33; Rome: Biblical Institute Press, 1977); 2. Antithetic Structure in Biblical Hebrew Poetry (VT.S 35; Leiden: E. J. Brill, 1984); 3. La justice (sdq) de Dieu dans la Bible hébraïque et l'interprétation juive et chrétienne (OBO 76; Freiburg, Switzerland: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988). Since 1976 he has been lecturing in Biblical studies at the Faculty of Theology in Ljubljana, and in 1992 he was awarded the title Full Professor. On 30 May 1991 he was elected an Associate, and on 6 June 1995, a Full Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. His bibliography consists of some 300 monographic studies and articles published in Slovene, English, German, French, as well as other languages. He has lectured several times in Cambridge, Jerusalem, and Regensburg, as well as in Athens, Basle, Cape Town, Göttingen, Helsinki, Leuven, Madrid, Oslo, Paris, Singapore, and Dortmund. The most important work carried out under his supervision in Slovenia is the new Slovenian translation of the Bible: the Slovenian Standard Version (1996). On 6 August 2004 he was elected President of the International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) for the period 2004-2007, a position which included the responsibility of organizing the organization’s World Congress. The XIXth IOSOT Congress took place in Ljubljana from 12th to 20th July 2007 at the Faculty of Law of the University of Ljubljana. The official opening ceremonies were on the evening of 15 July on the Cathedral Square (Pogačarjev trg) in the framework of a Biblical festival. On 4 December 2007 he received the honour of the “Golden Badge” from the University of Ljubljana. 2010 the monograph The Transformation of Biblical Proper Names was published by T & T Clark – Continuum International (New York / London) and a new Slovenian commented translation of the Bible: New Testament and Psalms by the Faculty of Theology of the University of Ljubljana.


Lectures:

promotional video
flag Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Matjaž Ambrožič,
2750 views
  promotional video
flag The History of Forms in Judeo-Christian Sources and Tradition
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Matjaž Ambrožič,
3104 views