Jože Balič
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:

Izobrazba:

 • 1983: Znanstveni magisterij iz področja Proizvodnih tehnologij
 • 1987: doktorat iz področja strojništva (proizvodne tehnologije)
 • 1990. Izvolitev v naziv docent
 • 1993: Izvolitev v naziv izredni profesor
 • 1997: Izvolitev v naziv redni profesor

Trenuten položaj

 • Redni profesor za področje Proizvodnih tehnologij in sistemov (predmeti Obdelovalni stroji, Računalniško integrirana proizvodnja, Prilagodljivi obdelovalni sistemi, Inteligentni obdelovalni sistemi).
 • Vodja programske skupine “DINAMIČNI, INTELIGENTNI IN POVEZANI TEHNOLOŠKI SISTEMI IN NAPRAVE«
 • Vodja laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme
 • Podpredsednik mednarodnega združenja DAAAM International, Vienna (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing) (http://www.daaam.com/)
 • Član World academy of Materials and Manufacturing Engineering

Raziskovalno in strokovno delo

 • Temeljni in aplikativni raziskovalni projekti na področju obdelovalnih tehnologij, računalniško integrirane proizvodnje in inteligentnih obdelovalnih sistemov
 • Avtor 4 znanstvenih monografij
 • Avtor in soavtor 5 patentov (3 domači, 1 nemški, 1 v ZDA)

English:

Education

 • 1983: Master of Science in Manufacturing Engineering – University of Maribor
 • 1987: Doctor of Science - PhD in Mechanical Engineering – University of Zagreb, Croatia
 • 1990: Habilitation in Production Engineering (Dozent) – University of Maribor
 • 1997: Habilitation in Production Engineering (Professor) – University of Maribor

Present position:

 • Professor for Machine tools, Computer integrated manufacturing & Intelligent manufacturing– University of Maribor
 • Head: Research group: Dynamic, Intelligent and Integrated Technology Systems
 • Head: Laboratory for Intelligent Manufacturing Systems
 • Vice-President – DAAAM International, Vienna (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing) (http://www.daaam.com/)
 • Member: World academy of Materials and Manufacturing Engineering

Professional Competences

 • Basic and applied research in the field of Machine tools, NC manufacturing, CAD/CAM, FMS, Intelligent manufacturing, Rapid prototyping
 • Author of 4 scientific monographs
 • 3 domestic patents and 2 international patents (Germany, USA)


Lectures:

promotional video
flag Dynamic, inteligent and integrated manufacturing systems and devices
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3494 views
  promotional video
flag Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2411 views