Izdelava in demonstracija modelov za zdravorazumsko sklepanje za slovenščino

author: Erik Novak, Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute
published: March 10, 2023,   recorded: March 2023,   views: 27
released under terms of: Creative Commons Attribution (CC-BY)
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zdravorazumsko sklepanje se nanaša na sposobnost napovedovanja verjetnih zaključkov, ki izhajajo iz izbranega znanja. Modeli za zdravorazumsko sklepanje so uporabni pri izboljšanju razumevanja besedil in odkrivanju vzorcev, ter pri avtomatizaciji procesa odločanja. V predstavitvi bomo preučili postopek izdelave zdravorazumskih modelov z uporabo nevronskih jezikovnih modelov. Izpostavili bomo tudi težave, s katerimi se srečujemo pri razvoju te vrste modelov, ter predstavili rezultate prvih zdravorazumskih modelov za slovenščino.

See Also:

Download slides icon Download slides: jota_novak_demonstracija_modelov_01.pdf (1.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: