Janko Kos
homepage:http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/sodelavci/oseba/kos-janko.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Janko Kos se je rodil leta 1959 v Ljubljani. Leta 1983 je diplomiral na Oddelku za kemijo in kemijsko tehnologijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na omenjenini fakulteti je leta 1988 magistriral in leta 1992 doktoriral. Do leta 1984 do 1996 je bil kot mladi raziskovalec in znanstveni sodelavec zaposlen na Institutu Jožef Stefan, Odseku za biokemijo. Od leta 1996 do 2005 je bil vodja Oddelka za načrtovanje in biokemijske raziskave v Krki, tovarni zdravil. Leta 2005 se je zaposlil na Fakulteti za farmacijo UL. Leta 1999 je bil na Univerzi v Ljubljani izvoljen za docenta, leta 2004 za izrednega profesorja, leta 2006 pa za rednega profesorja farmacevtske biokemije. Od leta 2007 dalje je tudi znanstveni svetnik in vodja Odseka za biotehnologijo na Institutu Jožef Stefan in pa prodekan Fakultete za farmacijo UL. V okviru doktorskega študija se je usposabljal tudi na Zveznem kardiološkem institutu v Moskvi, Rusija, in Max Planck Institutu za biokemijo v Martinsriedu, Nemčija, po doktoratu pa na Univerzi v Sheffieldu, Velika Britanija in na Inštitutu za farmakologijo in patobiologijo Kraljeve veterinarske univerze v Koebenhavnu, Danska.

Področje njegovih raziskav so proteaze in proteazni inhibitorji v fizioloških in patoloških procesih, predvsem pri nastanku in razvoju malignih obolenj in regulaciji imunskega odgovora in nevrodegenerativnih bolezni. Preučuje uporabnost proteaz za diagnostične namene in pa kot tarčnih molekul za načrtovanje novih protitumorskih učinkovin. Skupaj s sodelavci je svoje raziskovalne rezultate objavil v več kot 180 člankih v uglednih znanstvenih revijah in knjigah. Odmevnost njegovega dela se odraža v velikem številu citatov (preko 3400, h indeks 33) uporabnost pa v podeljenih domačih in tujih patentih in patentnih prijavah ter izvedenih razvojnih projektih.

Na dodiplomskih študijskih programih Univerze v Ljubljani predava predmete Farmacevtska biokemija, Izbrana poglavja iz biokemije, Biokemija raka, Biokemija nastanka in napredovanja raka, in na podiplomskem programu predmete Maligne bolezni in Biodiagnostiki in biosenzorji. Bil je mentor mnogim diplomantom, magistrantom in doktorantom.

Vodil je številne domače in tuje raziskovalne in razvojne projekte, je vodja programske skupine Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje, organiziral je strokovna in znanstvena srečanja in aktivno sodeluje v raznih domačih in tujih strokovnih društvih in ekspertnih skupinah.

English:

Education:

1977 Grammar school Ljubljana Bežigrad, Ljubljana
1984 Graduated at University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences, Department of Chemistry
1988 M. Sc. degree at the University of Ljubljana
1992 Ph. D. degree at the University of Ljubljana

Professional Experience:

2007 - Head of the Department of Biotechnology at Jožef Stefan Institute, Ljubljana
2007 - 2011 Deputy Dean, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana
2006 - Full professor of Pharmaceutical Biochemistry, University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy
2005 - Head of Programme group Pharmaceutical biotechnology: Knowledge for health
2004-2006 Associate Professor of Pharmaceutical Biochemistry, University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy
2005 Short term visit: Royal Veterinary and Agriculture University, Copenhagen, Denmark, Department of Pharmacology and Pathology
2002 - 2003 Senior Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
1996 - 2005 Head of Department of Biochemical Research and Drug Design, Krka, d.d., Ljubljana, Slovenia
1992 - 1996 Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
1993 Short -term visit: University of Sheffield, UK
1987 Short-term visit: Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany
1986 Short-term visit: Federal Cardiological Institute, Moscow, Russia
1984 - 1992 Research Assistant, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Main research topics:

As a postgraduate student he was involved in biochemical studies of cysteine proteinases and their inhibitors. From 1992 he is involved in immunochemistry, development and evaluation of diagnostics for application in oncology. From 1993 he has been studying the biological and clinical role of proteases and their inhibitors in cancer, immune system and neurodegenerative processes and is involved in development of nanoscale drug delivery systems.

Membership:

Slovenian Chemical Society
Slovenian Biochemical Society
EORTC, Pathobiology Group
International Proteolysis Society
American Nano Society
Radiology&Oncology Editorial Board

Directed R&D projects: (from 1993 to 2011) 22
Published scientific papers: 180
Papers in journals with SCI 126

Patents and patent applications: 15

Citations: >3400 (WoS)

h-index 33

Awards:
- International Journal of Oncology, Athens, 1998, Award for scientific achievements
- Community of Novo mesto, 2000, Research Award
- Republic of Slovenia, 2002, Zois award for research work
- Slovenian Biochemical Society, 2009, Lapanje award for research work
- Slovenian Young Researcher Society, The supervisor of the year 2009


Lectures:

lecture
flag Imunoterapija raka – Nobelova nagrada za medicino v letu 2018
as author at  Predavanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana,
320 views
  lecture
flag The track of cathepsins in diagnosis and therapy of cancer
as author at  NIB simpozij "All that life", Ljubljana 2017,
720 views
lecture
flag Pretkanost tumorskih celic pri iskanju rezervnih poti migracije in invazije
as author at  Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
985 views
  lecture
flag Poti in stranpoti proteoliznih encimov
as author at  Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan",
2609 views
promotional video
flag Pharmaceutical Biotechnology: Knowledge for Health
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3021 views
  promotional video
flag Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3195 views