Janez Stare
homepage:http://ibmi.mf.uni-lj.si/~janez/index.php?lang=sl
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Rojen 9.9.1952. Osnovna šola in gimnazija v Kranju. Diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za matematiko. Diplomsko delo: “Grupa enot v obsegu algebraičnih števil”. Magistriral na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, področje biostatistika. Magistrsko delo: “Statistična analiza dobe preživetja in njena uporaba pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu”. Doktoriral na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, področje biostatistika. Doktorsko delo: “Mere pojasnjene variabilnosti v analizi preživetja”. Od leta 1995 predstojnik Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko.

English:
Born on September 9, 1952. Elementary school and high school in Kranj. Graduated at University of Ljubljana, Faculty of Mathematics, field of Mathematics. Thesis: “Group of units in the field of algebraic numbers”. Master degree at University of Ljubljana, Faculty of Medicine, field of Biostatistics. Master degree thesis: “Statistical analysis of survival time and its application in survival after myocardial infarction”. Ph.D. at University of Ljubljana, Faculty of Medicine, field of Biostatistics. Thesis: “Measures of explained variation in survival analysis” (in English). Head of the Institute of biostatistics and medical informatics since 1995.


Lectures:

promotional video
flag Metodologija za analizo podatkov v medicini
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2812 views
  promotional video
flag Methodology for data analysis in medical sciences
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
4391 views