Janez Dolinšek
homepage:http://www.fmf.uni-lj.si/~dolinsek/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Janez Dolinšek je redni profesor za fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter vodja raziskovalne skupine za magnetne resonance in fizikalne lastnosti materialov na Odseku za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan. Področja njegovega dela so eksperimentalna fizika kondenzirane materije, jedrska magnetna resonanca ter fizikalne lastnosti kvazikristalov, kompleksnih kovinskih spojin, kovinskih stekel in nanomaterialov. Njegova bibliografija obsega več kot 250 originalnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah in poglavij v knjigah. Bil je slovenski koordinator v več znanstvenih projektih Evropskih okvirnih raziskav. Od leta 2010 je podpredsednik evropskega združenja za magnetne resonance Groupement AMPERE s sedežem v Zurichu, Švica.

English:
Janez Dolinšek is a full professor of physics at the University of Ljubljana and the head of a research group for the physical properties of materials at the Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. His fields of interest are experimental condensed matter physics, nuclear magnetic resonance and physical properties of quasicrystals, complex metallic alloys, metallic glasses and nanomaterials. He has published more that 250 original research papers and book chapters and was the Slovenian coordinator of several European projects. Since 2010, he is the vice president of Groupement AMPERE (Zurich, Switzerland), the European Society for Magnetic Resonances.


Lectures:

promotional video
flag Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija "pametnih" novih materialov
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2609 views
  promotional video
flag Magnetic resonance and dielectric spectroscopy of novel "smart" materials
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2960 views
lecture
flag Polimerni nanokompozit z MoS2 nanocevkami z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi
as author at  8. nanotehnološki dan 2012, Ljubljana,
2916 views
  lecture
flag Kompleksne kovinske spojine - od kvazikristalov do "pametnih" materialov
as author at  Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana",
3416 views
interview
flag Pametni materiali | Smart materials
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Goran Tenze (interviewer),
2971 views