Slovenske politične stranke o demografski reformi

author: Janez Malačič, Faculty of Economics, University of Ljubljana
author: Matjaž Gams, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
author: Patrick Vlačič, Ministry of Transport of the Republic of Slovenija, Government of the Republic of Slovenia
author: Jakob Presečnik, Državi zbor Republike Slovenije
author: France Cukjati, Državni zbor Republike Slovenije
author: Borut Cink, Liberalna demokracija Slovenije
published: Nov. 17, 2011,   recorded: October 2011,   views: 2985
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vrsto let strokovnjaki opozarjamo na nujnost demografske in pokojninske reforme, vendar se v praksi ni kaj dosti premaknilo. Posledično se Slovenija srečuje s povečanimi težavami pri poslovanju in normalnem delovanju. Strokovnjaki menimo, da pasivnost slovenskega političnega vodstva škodi razvoju Slovenije, zato bi želeli spodbuditi interakcijo med stroko in vodstvom države. Pred meseci smo se odločili, da za časa tradicionalne demografske konference organiziramo okroglo mizo s pričakovano medijsko odzivnostjo, kjer bodo imeli predstavniki strank glavno besedo pri razlagi njihovega videnja uveljavljanja demografskih in pokojninskih reform.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: