Irena Vipavc Brvar
homepage:http://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/strokovne-sluzbe/kartica/irena-vipavc-brvar
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Irena Vipavc Brvar je od leta 2002 zaposlena v Arhivu družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Njena primarna naloga je delo z raziskovalci (dajalci podatkov in uporabniki podatkov). Pripravila in vodila je številne delavnice s področja načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, kakovosti raziskovalnih podatkov, rabe domačih in mednarodnih podatkovnih katalogov in drugo. Sodeluje pri večjih mednarodnih projektih, kot sta vzpostavitev novih podatkovnih servisov na področju bivše Jugoslavije (SERSCIDA ) in uporaba podatkov javnih ustanov, ki teče v sodelovanju z nacionalnimi statistični uradi (DWB). Vključena je v ožjo skupino priprave na certificiranje (Data Seal of Approval) za evropske podatkoven arhive članice združenja CESSDA.


Lectures:

lecture
flag Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''
as author at  ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014,
1408 views
  lecture
flag Praktični del: preizkus orodja in seznanjanje z navodili
as author at  ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014,
together with: Sonja Bezjak,
1420 views