Irena Orel
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/0202.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Izr. prof. dr. Irena Orel je študirala slovenski in francoski jezik s književnostma na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1982, magistrirala 1989 in doktorirala 1994 (Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja). Od leta 1983 do 1986 je bila tehnična delavka na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU in sodelovala pri 3. knjigi Slovarja slovenskega knjižnega jezika, v letih 1986–1989 pa mlada raziskovalka v sekciji za zgodovino slovenskega jezika istega inštituta. Leta 1990 se je zaposlila na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani. V svojem pedagoškem in raziskovalnem delu obravnava zgodovinsko oblikoslovje, besedoslovje, slovaropisje, zgodovino slovenistike in razvoj slovnične zgradbe slovenskega jezika v besedilih od 10. do 19. stoletja. V letih 2000 in 2001 je bila predsednica Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture na FF v Ljubljani in urednica dveh zbornikov predavanj, 2005 predsednica mednarodnega simpozija Obdobja 24 in urednica zbornika Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Od 1998 je članica uredniškega odbora Slavistične revije.


Lectures:

lecture
flag Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
36 views
  lecture
flag Slovanstvo v zgodovini slovenskega jezika
as author at  46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010,
2578 views
lecture
flag Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletje: od solznega telesa v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
2602 views