Irena Novak Popov
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/0303.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Izr. prof. dr. Irena Novak Popov je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz angleškega in francoskega jezika s književnostma (1977), delala sprva kot prevajalka, nato asistentka na etimološko- onomastični sekciji SAZU, z vzporednim študijem slovenistike, magisterijem (1991) in doktoratom (1995) se je preusmerila v slovensko književnost, predava na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. Osnovni področji njenega strokovnega zanimanja sta sodobna kratka proza in poezija: njuna oblikovanost in pomensko bogastvo v metaforiki, odmevnost skozi prevode, vprašanja periodizacije, ustvarjalnost slovenskih pesnic. Objavlja v strokovnih revijah, zbornikih z znanstvenih simpozijev in konferenc in knjigi Sprehodi po slovenski poeziji (2003). Poleg geselskih člankov za leksikone in enciklopedije je napisala poglavja o poeziji v srednješolskih učbenikih za pouk književnosti Branja 3 in Branja 4. Več let je pripravljala obsežno Antologijo slovenskih pesnic 1–3 (Ljubljana, 2004–2007). Ob vodenju 23. mednarodnega simpozija Obdobja (zbornik referatov Slovenska kratka pripovedna proza, 2006) in Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (2006, 2007) se je lotevala tudi analiz slovenskega pripovedništva, ki so zdaj zbrane v knjigi Izkušnja in pripoved (2008).


Lectures:

lecture
flag Nove poetike sodobnih slovenskih pesnic
as author at  57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2021,
18 views
  lecture
flag Drugost kot prostor svobode: pesniško ustvarjanje Miklavža Komelja
as author at  52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2016,
1092 views
lecture
flag Država in narod v sodobni slovenski poeziji
as author at  51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2015,
1334 views
  lecture
flag Družina v pogledu sodobnih slovenskih pesnikov
as author at  47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011,
2798 views
lecture
flag Podobe telesa v sedanji slovenski poeziji
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
2945 views