Javna razprava

moderator: Simona Habič, Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
author: Urban Vehovar, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
author: Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije
author: Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev
author: Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD)
author: Polonca Kovač, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 17, 2013,   recorded: December 2012,   views: 3714
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Naša javna razprava je konstruktivni javni protest proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta je na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike, ki smo ga kot novoletno darilo izročili nosilcem moči. Verjamemo, da so kodeksi etike korak naprej, so zaveza in oblika regulacije delovanja. Prevzemanje odgovornosti nosilcev moči pa bo omogočilo ponovno integracijo družbe.

Pričakujemo takojšen odziv Državnega zbora in poslancev, predsednika Vlade, vodij političnih strank in javnih institucij. Predsednik Državnega zbora se je namreč februarja javno zavezal, da bo vzpostavil etična merila v Državnem zboru in zagotovil ureditev področja tudi s kodeksom etike za poslance. Konkretnega napredka še vedno ni. Tudi politične stranke nimajo etičnih zavez in mehanizmov, ki pripomorejo k večji integriteti članstva in posledično volilnega telesa. Kako povezati družbo in pozvati nosilce moči k odgovornosti?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Dušan Trušnovec , January 19, 2013 at 1:32 p.m.:

Pa vendar se integriteta gradi "od spodaj navzgor " !! ...ruši pa se od zgoraj navzdol !! :-) ...ja pa ( sprot, k poslušam, komentiram :-)) ) iskanje poti iz razvojne krize bio moralo imeti predznak iskanja osnove za "kreativnost slehernika", ne le zagotavljanje delovnih mest!!! Ta so večino namenjena povečani porabi, kar pa ne bo rešilo krize uničevanja planeta in medsebojnih odnosov ! Samo svoboda kreiranja sebi in družbi v korist bo obrodila ZDRAVO DRUŽBO!! ... ?
moje mennje


Comment2 vida.hauptman, May 6, 2013 at 10:17 p.m.:

Kot razumem gre za dve zadevi, kreativnost in pa morda uspešnost. Kot družba smo krepko zabredli saj kreativnost ni zasedla mesta ki naj bi ji pripadala, spodbujala se je bolj uspešnost ki pa izkoristi proste poti za dosego cilja.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: