Event: Conferences » Other » Integriteta politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe, Ljubljana 2012 Integriteta politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe, Ljubljana 2012

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Javna razprava 2012 - Ljubljana   

Integriteta politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe, Ljubljana 2012

Neetičnost, koruptivnost in zloraba oblasti nekaterih slovenskih politikov, funkcionarjev, visokih uradnikov in drugih javnih uslužbencev zmanjšuje zaupanje državljanov v vladavino prava in integriteto institucij.

Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia v okviru ocene in analize Nacionalni sistem integritete opozarja na nizko integriteto nosilcev moči in institucij, ki ogrožajo transparentno delovanje institucij in ogrožajo stabilnost države. Tudi državljani se vedno bolj zavedajo, da posledice korupcije v politiki in gospodarstvu čutimo vsi v naših družinskih proračunih in da korupcija znižuje kakovost življenja in povzroča revščino. Z javnimi mirnimi protesti izražajo stališča do skorumpirane oblasti in obsojajo zlorabo moči in netransparentno porabo javnih sredstev. Nizka integriteta politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev namreč povzroča dezintegracijo družbe in onemogoča gospodarski razvoj. Brez oblikovane strategije razvoja Slovenije in prevzemanja odgovornosti nosilcev moči je napredek države težko mogoč.

Categories
votesvotesvotesvotesvotes 3714 views, 2:02:21  
flagJavna razpravaJavna razprava
Urban Vehovar, Miro Cerar, et al. Urban Vehovar, Miro Cerar, Bojan Radej, Bećir Kečanović, Polonca Kovač, Simona Habič
comments2 comments 

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: