Zgostitveni algoritmi in zagotavljanje integritete digitalnih dokazov

author: Matej Kovačič, CT3 Centre for Knowledge Transfer in Information Technologies, Jožef Stefan Institute
published: May 8, 2018,   recorded: April 2018,   views: 910
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Eden izmed glavnih ciljev forenzičnega zasega podatkov je kako zagotoviti, da bodo zajeti podatki ohranili integriteto (istovetnost) in s tem dokazno vrednost na sodišču.

Na predavanju si bomo najprej ogledali kako v digitalni forenziki kopiramo nosilce podatkov ali njihove razdelke ter na kaj je pri tem treba biti pozoren (zlasti tim. skrite razdelke diskov - HPA in DCO). Nato pa si bomo ogledali kaj so tim. zgostitveni algoritmi (angl. hash algorithms) in kakšna je njihova uporaba v digitalni forenziki.

Na koncu si bomo ogledali še problem kolizije pri izračunu kontrolnih vsot ter kako ta problem lahko vpliva na integriteto podatkov v digitalni forenziki.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: