Event: Conferences » InCo gibanje za inovativni preboj Slovenije » 3. konferenca o inovacijskem komuniciranju (InCo), Ljubljana 2010 3. konferenca o inovacijskem komuniciranju (InCo), Ljubljana 2010

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

InCo konferenca 2010 - Ljubljana   

3. konferenca o inovacijskem komuniciranju (InCo), Ljubljana 2010

Odvila se je InCo konferenca 2010 - 3. Konferenca o inovacijskem komuniciranju, na kateri so udeleženci v odprtem dialogu razvijali nove poglede, pristope in orodja za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti. Konference se je udeležilo preko 150 gostov iz gospodarstva, šolstva, znanstvene in akademske sfere, umetnosti, nevladnih organizacij in državnih institucij. Organizator konference je bilo podjetje Vibacom, nosilec InCo gibanja za inovativne preboje (www.incogibanje.si).

Konferenco je odprl mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in pobudnik Sveta za inovativno družbo v okviru DS RS. Sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je govorila pobudnica gibanja, mag. Violeta Bulc iz Vibacoma. Glavno predavanje na temo »Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti" je izvedla doktorica teorije sistemov, Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije, med drugim prejemnica nagrade The Best Paper Award CASYS'09.

Otvoritvenim govorom je sledila slavnostna podelitev InJo nagrade 2010 – nagrade za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Podeljeno je bilo 8 vrst priznanj in nagrad. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2009 je prejela Edita Cetinski Malnar iz RTV Slovenija za prispevek o dr. Urošu Mercu, Bisol, v oddaji Prava ideja. V kategoriji najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 je glavno priznanje prejel dr. Viktor Zaletelj iz Trima za prispevek ArtMe tehnologija je svetovna novost, objavljenem v internem glasilu Trimotim. Podeljeni sta bili tudi dve posebni priznanji za sistematičen pristop k dviganju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 2009, in sicer Financam za rubriko Lomilci krize in Dnevniku za sistematično komuniciranje o slovenskih gazelah. Poleg tega so bilo podeljena 4 priznanja za študentske prispevke o inovativnost in 10 priznanj za osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v kategorijah pisni prispevki, foto zgodba, slika in multimedija.

Posebnost konference so predstavljala interaktivna vozlišča v popoldanskem delu. Njihov namen je bil ustvariti prostor medstrukturnega dialoga, kjer se na osnovi aktualnih tem preizkuša nove načine za demokratični zajem idej in soustvarjanje inovativnih prebojev. V vozliščih so nastopili strokovnjaki iz posameznih področij, kjer so v uvodu predstavili eno izmed uspešnih, inovativnih zgodb na posamezno temo, ki je njih navdušila. Pod vodstvom profesionalnih moderatorjev udeleženci razpravljali o štirih temah:

DRUŽBENE INOVACIJE - vloga civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora. Tu so kot uvodničarji sodelovali mag. Simon Delakorda (INePA), Aleksandra Gradišek (Srce Slovenije), Rupert Gole (Občina Šentrupert, Pika Kofol (Očistimo Slovenijo v enem dnevu!), moderatorka pa je bila mag. Natalija Vrhunc (Društvo moderatorjev Slovenije)

POSLOVNE INOVACIJE - vloga inovativnih storitev in poslovnih modelov pri uspešnosti podjetij. Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Metka Stare (Fakulteta za družbene vede), dr. Maja Makovec Brenčič (Ekonomska fakulteta), mag. Sonja Klopčič (Trimo), mag. Branko Žibret (A.T. Kearney), moderator Tadej Petek, MBA (Develor, Ta 5ek, Društvo moderatorjev Slovenije).

INOVATIVNI POSAMEZNIK - vloga izobraževalnega sistema pri razvoju inovativnega posameznika. Tu so kot uvodničarji sodelovali Irena Kokovnik (Natalija Plajnšek, Đulijana Juričić) OŠ Trnovo; Uroš Strel Lenčič (Fakulteta za arhitekturo), mag. Suzana Antič (Vrtec Trnovo), Mateja Geder (DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor), Vinko Logaj (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih), moderatorka Alenka Planinc Rozman (Planinca, Društvo moderatorjev Slovenije)

INOVATIVNA DRUŽBA - vloga novinarjev pri razvoju inovativne družbe. Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Marko Milosavljevič (Fakulteta za družbene vede), Ali Žerdin (Dnevnik), mag. Jurij Giacomelli (Delo), Nataša Koražija (Finance), moderatorka mag. Marjeta Novak (Humus, Društvo moderatorjev Slovenije)

Več o konferenci na InCo 2010

Categories
2894 views, 33:33  
flagOtvoritev konferenceOtvoritev konference
Sonja Šmuc, Blaž Kavčič, Violeta Bulc Sonja Šmuc, Blaž Kavčič, Violeta Bulc

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: