Novejše mikroskopske tehnike s primeri uporabe v bioloških vzorcih

recorded by: Lucija Šiftar, filmska in video snemalka, d.o.p
author: Tina Zavašnik Bergant, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: Nov. 29, 2012,   recorded: October 2012,   views: 3101
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju so predstavljene nekatere novejše tehnike konfokalne in fluorescenčne mikroskopije, ki se uporabljajo v biokemijskih raziskavah ter v raziskavah v biotehnologiji. Predstavljena je multifotonska (dvofotonska) mikroskopija kot konfokalna fluorescenčna tehnika, primerna za študij procesov, kjer moramo vzbujati fluorofore in zajemati signal v globini vzorca. Prav tako je razložen princip delovanja superresolucijskega STED mikroskopa in njegova uporaba pri zaznavanju fluorescenčnih signalov pod mejo resolucije, ki je v svetlobni mikroskopiji omejena z valovno dolžino svetlobe. Tehnika FRET je predstavljena kot metoda za spremljanje interakcij med dvema molekulama, med katerima pride zaradi bližine, primerne konformacije ter prekrivanja ekscitacijskega spektra enega florofora z emisijskim spektrom drugega fluorofora do prenosa energije z resonanco fluorescence. Prikazani so še različni primeri uporabe konfokalne mikroskopije v bioloških vzorcih (npr. utripanje cilij, okužba z mikoplazmami in drugi) ter razprava o najpogostejših napakah uporabnikov pri vzbujanju fluoroforov in zajemanju fluorescenčnega signala s konfokalnim mikroskopom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: