Igor Lukšič
homepage:http://www.mss.gov.si/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

introduction
flag Pozdravni nagovor / Welcome address
as introducer at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes,
2337 views
  opening
flag Otvoritev RTK 2011 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva
as author at  RTK 2011 - Tekmovanje ACM v znanju računalništva,
together with: Marjana Plukavec (moderator), Jadran Lenarčič, Neža Mramor Kosta, Andrej Brodnik,
2836 views
opening
flag Nagovor ministra za šolstvo in šport
as author at  Konferenca o študentskih vprašanjih,
2225 views
  lecture
flag Politične odločitve in spreminjanje vrednot za zagotavljanje trajnostnega razvoja / Political Decisions and Changing Values to Support Sustainable Development
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
2447 views
invited talk
flag Political Reality
as author at  12th IAPSS Academic Conference and General Assembly, Ljubljana 2009,
3062 views
  interview
flag Pogovor o e-Izobraževanju z ministrom za šolstvo in šport
as interviewee at  Informativa 09,
together with: Davor Orlič (interviewer),
3030 views