Ali je podhranjenost problem sodobne prehrane?

author: Nada Rotovnik Kozjek, Institute of Oncology Ljubljana
published: Nov. 18, 2010,   recorded: October 2010,   views: 4986
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Hrana je vir hranil in dobra prehrana posamezniku zagotavlja ustrezen vnos energije in posameznih hranil. Na splošno ločimo prehranska priporočila za zdravo populacijo in njene posebej ogrožene skupine, kamor spadajo otroci, mladostniki, starostniki in bolniki. Kadar vnos hranil ni ustrezen, bodisi je premajhen ali pretiran, govorimo o podhranjenosti, ki se pokaže v slabšem prehranskem stanju posameznika. Podhranjenost pa vodi v slabo presnovno podporo in dodatno negativno vpliva na zdravstveno stanje zlasti ogroženih skupin prebivalstva. Nezadostna prehranjenost tako kljub velikemu napredku medicine ostaja pomemben in zelo razširjen javni zdravstveni problem tudi v razvitih državah (1). Kljub temu da je bila zdravstvena politika v evropski uniji v zadnjih letih naravnana na debelost kot zdravstveni problem, predstavlja podhranjenost enako pomembno zdravstveno in ekonomsko breme za družbo. Podatki iz raziskav kažejo da je splošna prevalenca podhranjenosti med prebivalstvom 15% in podhranjenih je 40% bolnikov, ki so sprejeti na zdravljenje v bolnišnice. Še posebej pa so ogroženi starostniki, 60% prebivalcev domov za ostarele je podhranjenih ali pa so prehransko ogroženi. Bolj ogrožena je tudi splošna populacija starostnikov. Živijo dlje in bolj aktivno ter so jim tako omogočene tudi napredne možnosti zahtevnega zdravljenja (zamenjave kolkov, operacije srca in napredovalih rakov). Uspeh tega zdravljenja pa je močno ogrožen brez ustrezne prehranske podpore. Zato si Evropska unija v povezavi z več partnerji (2) prizadeva uvajati preventivo vzrokov podhranjenosti v splošni populaciji in da bi zdravljenje podhranjenosti postalo del dobre klinične prakse v vseh zdravstvenih ustanovah in domovih za starostnike. Raziskave namreč kažejo, da ustrezni ukrepi za preprečevanje in zdravljenje podhranjensoti bistveno zmanjšajo obolevnost bolnikov, zmanjšajo njihovo umrljivost in prihranijo veliko zdravstvenega denarja. V Praški dekleraciji, ki jo je Evropska unija sprejela v času predsedovanja Češke so zato opredeljene naslednje akcijske točke:

• Osveščanje javnosti in izobraževanje
• Razvoj priporočil za prehransko podporo in njihova implementacija
• Obvezno presejanje prehranskega stanja
• Raziskave podhranjenosti
• Usposabljanje zdravstvenih delavcev
• Vključitev boja proti podhranjensoti v nacionalne prehranske politike

See Also:

Download slides icon Download slides: foodtrends2010_rotovnik_kozjek_ppsp_01.pdf (474.1 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 raj, July 30, 2019 at 12:13 p.m.:

watch a science fiction movies on cyberflix without any interruption on http://www.cyberflix.fun/

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: