Živila in tehnologija po meri sodobnega potrošnika

author: Boris Kovač, Mlinotest d.d
published: Nov. 18, 2010,   recorded: October 2010,   views: 4199
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Članek povzema trende v proizvodnji hrane in predstavi pričakovanja potrošnikov. Močan trend v zadnjih letih so tako imenovana inovativna živila, iskani so izdelki brez aditivov, ekološki izdelki ter izdelki s funkcionalnimi učinki in ugodnim vplivom na zdravje. Na pomenu pridobivajo že pripravljeni obroki hrane, pomemben je regionalni izvor. Funkcionalna živila se pojavljajo v več različicah, skupno jim je to, da imajo poleg običajnih hranil še snovi, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Bodoči razvoj živil bo skladen s principi trajnostnega razvoja. Elementi trajnostnega razvoja v proizvodnji živil so uporaba ekoloških surovin, energetsko učinkovitih procesov in embalaže, ki jo je mogoče reciklirati. Ključen izziv za industrijo je zdrav in varen izdelek. Identifikacija potencialnih tveganj in sistem obvladovanje kritičnih točk, so osnovni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti, povezanih z uživanjem hrane. Sistem mora funkcionirati na vseh stopnjah procesa. Pomemben element varnosti zlasti v pogledu.

See Also:

Download slides icon Download slides: foodtrends2010_kovac_ztmsp_01.pdf (6.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: