Nagovor s slavnostno otvoritvijo Vidavove predavalnice

published: Feb. 20, 2018,   recorded: January 2018,   views: 569
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V petek, 26. 1. 2018, je v počastitev stote obletnice rojstva profesorja Ivana Vidava v organizaciji Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekalo znanstveno in strokovno srečanje.

Profesor Vidav se je rodil 17. januarja 1918 na Opčinah pri Trstu. Njegova družina se je le dve leti zatem preselila na Štajersko, kjer je v Krčevini pri Mariboru obiskoval osnovno šolo. Po klasični gimnaziji v Mariboru se je leta 1937 vpisal na Univerzo v Ljubljani, kjer se je spoznal s profesorjem Plemljem. Čas druge svetovne vojne je bil čas hudih preizkušenj za družino profesorja Vidava, temu navkljub pa je sredi vojne vihre 22. aprila leta 1941 diplomiral iz matematike. Samo mesec zatem, 24. maja 1941, pa je že doktoriral z disertacijo Kleinovi teoremi v teoriji linearnih diferencialnih enačb. Učitelj in mentor profesor Vidava je bil profesor Plemelj, prvi rektor Univerze v Ljubljani. Pravi razcvet pa je slovenska matematika doživela z delom in osebnostjo profesorja Vidava. Pri profesorju Vidavu je doktoriralo 17 doktorandov in tako njegovo delo kot tudi dosežki njegovih študentov določajo kvaliteto in mednarodni sloves današnje slovenske matematike. Ob vseh večjih mejnikih razvoja slovenske matematike je tako ali drugače zapisano ime profesorja Vidava. Številne učbenike, mnogotere nagrade tako za znanost kot za strokovno delo, dosežke DMFA in nenazadnje urejene materialne razmere za delo in študij matematike v Sloveniji, lahko brez zadržkov povežemo z velikim ugledom, ki ga je vselej in povsod užival človek izjemne skromnosti in iskrive bistrosti. Profesor Vidav je umrl v Ljubljani 6. oktobra 2015.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: