Florent Perronnin
homepage:http://www.xrce.xerox.com/Research-Development/Document-Content-Laboratory/Textual-Visual-Pattern-Analysis/People/Florent-Perronnin2/%28language%29/eng-GB
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Poster Spotlights
as author at  23rd IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2010 - San Francisco,
together with: Xiaobai Liu, Mikel Rodriguez, Yadong Mu, Yang Cao, Jinjun Wang, Yuchi Huang, You Jia, Bo Geng, Ondrej Chum, Jun Wang, Kyle Heath, Lin Chen, George Toderici, Tianfu Wu, Meizhu Liu, Zhong Wu, Kerui Min, Jianxiong Xiao,
5690 views
  demonstration video
flag Poster Spotlights
as author at  23rd IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2010 - San Francisco,
together with: Stefan Hinterstoisser, Wang-Meng Zuo, Wenze Hu, Tinne Tuytelaars, Andrew Temlyakov, Xiaochen Lian, Haibin Ling, Devi Parikh, Hideki Nakayama, Jaechul Kim, Ali Farhadi, Loris Bazzani,
5421 views