Eva Klemenčič
homepage:http://www.pei.si/Sifranti/PersonalPage.aspx?id=32
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Rojena leta 1978. Po končani gimnaziji je leta 2003 diplomirala na Filozofski fakulteti (sociologija- pedagoška smer) ter Fakulteti za družbene vede (politologija- smer analiza politik in javna uprava). Leta 2005 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo. Istega leta se je vpisala tudi na enovit doktorski študij na Fakulteto za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, smer Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije (individualni študijski program). Leta 2011 je zagovarjala doktorsko disertacijo - Mednarodne raziskave znanja, kurikularne politike in globalno/lokalno znanje. Kot zunanja sodelavka Pedagoške fakultete UL sodeluje v projektu 'Profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ na področju državljanskih in socialnih kompetenc 2008-2013'. Od leta 2007 je članica združenja CIES (Comparative and International Education Society; SIG Globalization and Education), od leta 2009 pa tudi združenja ESA (European Sociological Association; RN Sociology of Education). Njeno bibliografijo sestavljajo številna dela iz področja državljanske vzgoje in mednarodnih raziskav znanja. Je odgovorna urednica znanstvene revije Šolsko polje, ki jo izdaja Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Je namestnica direktorice Pedagoškega inštituta.


Lectures:

panel
flag Panel
as panelist at  Dnevi doktorskih študentov: Konferenca o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu, Ljubljana 2013,
together with: Vida Groznik (moderator), Bojan Cestnik (panelist), Anton Kovač (panelist), Samo Krančan (panelist),
2217 views
  lecture
flag Pedagoški inštitut
as author at  Dnevi doktorskih študentov: Konferenca o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu, Ljubljana 2013,
2094 views