Ljudje so številke, številke so ljudje: podatkovna etnografija v teoriji in praksi

author: Ajda Pretnar, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
published: July 5, 2018,   recorded: May 2018,   views: 786
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sočasno z razvojem tehnologij, ki omogočajo zbiranje velikih količin podatkov, ter nastajanjem novih orodij za podatkovno analizo se vzpostavlja področje računske antropologije, ki je utemeljeno na podatkovni etnografiji. Antropologom se odpirajo nove možnosti za analizo demografskih, senzornih in tekstovnih podatkov ter podatkov z družabnih omrežij, pri čemer se kvalitativne (etnografske) metode prepletajo s kvantitativnimi (računskimi). V prispevku bom pregledala antropološke usmeritve na področju razumevanja digitalnih podatkov in definirala, kaj so podatkovna etnografija, digitalna antropologija in računska antropologija. Možnosti za uporabo strojnega učenja (angl. machine learning) in odkrivanja znanj iz podatkov (angl. data mining) bom prikazala na primeru klasifikacije slik kozolcev ter odkrivanju vzorcev vedenja iz senzornih podatkov pametne stavbe.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: