Informacijska entropija in vsakdanje življenje: izkušnja prostora in senzorična revolucija

author: Rajko Muršič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 5, 2018,   recorded: May 2018,   views: 479
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Boolova algebra se prav v ničemer ne ločuje od drugih vrst algebre. Enako je z logičnimi operacijami, na katerih slonijo sodobni digitalni algoritmi. Toda njihov vstop v vsakdanje življenje prinaša povsem nove izkušnje in izzive pri antropološkem soočanju z vsakdanjim življenjem.

Med cilji raziskave čutnih transformacij in transgeneracijskih odnosov do okolja v Evropi med letoma 1950 in 2020, ki poteka v okviru projekta SENSOTRA na Univerzi Vzhodne Finske (ERC AdG 2015 694893), je tudi ugotavljanje vpliva tehnologij(e) na neposredno doživljanje urbanega prostora v Ljubljani, Turkuju in Brightonu. Med preliminarnimi izsledki raziskave, ki jo od oktobra 2017 izvajamo v Ljubljani, je domneva, da se mlajši v prostoru znajdejo tako, da preslikujejo dvorazsežen zemljevid premikanja prostora v točkaste »cilje« trirazsežnega prostora, medtem ko starejši udeleženci raziskave ohranjajo trirazsežno orientacijo v prostoru, ki izhaja iz njihovega lastnega gibanja v tem prostoru, torej v bolj »analognem« smislu.

Toda ta začetna hipoteza o točkastem in zveznem dojemanju in doživljanju mestnega prostora ne govori o dejanskih procesih reprezentiranja prostora ali o prostorskih praksah najmlajših in najstarejših generacij. Vsakdanja uporaba digitalnih tehnologij omogoča doživljati tudi vmesne razsežnosti prostora: izkušnja digitalnega prostora, ne le v smislu njegovega oplemenitenja, s sličicami na digitalnih napravah, je v svojem bistvu medprostorska oz. »vmesnorazsežna«.

Če jemljemo tehnologijo kot podaljšek človeških organov, torej kot razširitev orodij, ki so na voljo našemu telesu, moramo jemati digitalno tehnologijo kot razširitev našega celotnega čutnega sistema (sensorie), ki nam omogoča doživljanje specifičnih družbenih in kulturnih »vmesnosti«.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: