FAIR etnografija

author: Darja Fišer, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 5, 2018,   recorded: May 2018,   views: 411
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku izpostavimo pomen ustreznega upravljanja z raziskovalnimi etnografskimi jezikovnimi podatki, ki sledijo načelom odprte znanosti in smernicam FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ter po eni strani omogočajo preverljivost, ponovljivost, in nadgradnje raziskav, po drugi pa vzpostavljajo možnosti za komparativne pristope, heterogeno uporabo obstoječih raziskovalnih podatkov in interdisciplinarne raziskave. Predstavimo dobre prakse za celoten cikel upravljanja z raziskovalnimi podatki (zbiranje, transkribiranje, anotiranje, zapis, opis, arhiviranje, diseminacija in citiranje) ter demonstriramo orodja in storitve, s katerimi si pri tem lahko pomagamo. Pri tem se dotaknemo daljnosežnega pomena ustreznega razreševanja pravnih in etičnih vidikov, povezanih z zbiranjem, obdelavo in diseminacijo etnografskih in jezikovnih podatkov vse od zasnove raziskave, ter približamo raziskovalne infrastrukture za humanistiko CLARIN, DARIAH in ELEXIS, ki raziskovalcem pri upravljanju z raziskovalnimi podatki nudijo potrebno podporo. Predstavljena načela, smernice in pristopi so uporabni tako za majhne kot za velike nabore podatkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: