Dragoslav Domanović
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Transfuziolog, ki se ukvarja z zbiranjem, obdelavo in shranjevanjem krvotvornih izvornih celic iz kostnega mozga, periferne venske krvi in popkovnice ter zdravljenjem s celicami in tkivi.

Leta 1981 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Novem Sadu. Specializacijo iz transfuziologije je končal leta 1991. Leta 2000 magistriral na Medicinski fakulteti v Ljubljani (Vpliv aktivacije trombocitov na učinkovitost odstranjevanja levkocitov s filtracijo iz koncentriranih trombocitov) in leta 2006 doktoriral na isti fakulteti (Pomen želatinaze B (metaloproteinaze-9) za zbiranje krvotvornih matičnih celic).

Delo zdravnika splošne prakse je opravljal sedem let. Kot transfuziolog dela od leta 1991. V tem času je bil najprej predstojnik Oddelka za transfuziologijo v Splošni bolnišnici Murska Sobota potem pa vodja Odseka za zbiranje krvi na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Trenutno je predstojnik Oddelka za preskrbo s krvjo na istem Zavodu, kjer se ukvarja tudi z zbiranjem, obdelavo in s shranjevanjem krvotvornih izvornih celic iz kostnega mozga, periferne venske krvi in popkovnice ter zdravljenjem s celicami in tkivi.

Aktivno sodeluje v delu Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino, Nacionalnega sveta za preskrbo s krvjo, Odbora za krvodajalstvo pri Rdečem križu Slovenije, Skupine za presajanje krvotvornih izvornih celic UKC Ljubljana, Komisije za farmakopejo. Je član izvršilnega odbora Evropskega združenja za kri (EBA)

Objavljenih ima več kot 50 strokovnih in raziskovalnih člankov v Sloveniji in v tuji


Lectures:

lecture
flag Popkovnična kri
as author at  Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja,
together with: Irena Ovter, Marko Strbad, Janez Jazbec, Miha Žorž (moderator),
5552 views
  lecture
flag Presejanje krvotvornih matičnih celic
as author at  Predmet iz podiplomskega programa Biomedicina: Transfuzijska medicina, transplantacija in napredne celične terapije 2009 - Ljubljana,
1920 views