Zgradba in delovanje organov na primeru modelov

author: Manca Martinčič, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
published: June 19, 2014,   recorded: June 2014,   views: 4428
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na posnetku so predstavljeni modeli učencev 8. razreda Osnovne šole Koroška Bela Jesenice, ki so jih izdelali v okviru 2. Pipinovega natečaja na temo „Naravni stroj za vsakdanjo uporabo“. Modele predstavlja mentorica, prof. biologije in gospodinjstva, Manca Martinčič. Predstavljeni so zgradba in delovanje prsta, nohta, kosti, očesa, ledvice, srca, ščitnice in možganov.

Vključevanje izkustvenega učenja, kjer ima osrednjo vlogo osebna izkušnja učenca, je ključnega pomena v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pri založbi PIPINOVA KNJIGA si želimo spodbujati kreativnost in raziskovalno dejavnost učencev, saj so le aktivni učenci zadovoljni in z veseljem ter zanimanjem usvajajo nova znanja. Vsako leto organiziramo Pipinov natečaj, pri katerem razpišemo le temo natečaja, sama izvedba pa je odvisna od zamisli posameznega učenca. Seveda je pri tem ključnega pomena učitelj – mentor, ki mu učenci zaupajo in ki zna učence na nevsiljiv način motivirati za delo. Zelo pomembno pa je tudi, da ob zaključku projekta ne ostaneta trud in kreativnost učencev neopažena. Zato smo bili navdušeni nad zamislijo strokovnjakov Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij - CT3, da učitelj - mentor ali pa učenci kar sami predstavijo svoje delo na portalu Videolectures.net.

Izkustveno učenje ne vpliva pozitivno le na učence, temveč bogati z novimi izkušnjami tudi učitelja ter vse nas, ki smo vključeni v posamezen projekt.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: