Pol stoletja kemije žlahtnih plinov: zgodovinski pregled, razvoj v svetu in najpomembnejši dosežki na Institutu »Jožef Stefan«

author: Boris Žemva, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: April 2, 2012,   recorded: March 2012,   views: 3338
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V letošnjem marcu bo minilo natančno petdeset let od odkritja prve prave kemijske spojine ksenona, XePtF6. Odločilni eksperiment je izvedel 23. marca 1962 angleški kemik, prof. dr. Neil Bartlett, na univerzi v Vancouvru (Britanska Kolumbija, Kanada) in se uvršča med deset najlepših v kemiji v dvajsetem stoletju. S tem je padla ena zadnjih dogem v kemiji, da so plini v 18. skupini elementov v periodnem sistemu zaradi polne zunanje lupine inertni in da ne reagirajo z nobenim drugim elementom ali spojino. Prikazan bo kratek zgodovinski pregled kemije žlahtnih plinov s poudarkom na najpomembnejših odkritjih v svetu na tem področju. Skupina za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu »Jožef Stefan« je imela pri razvoju tega področja pomembno vlogo v svetu od samega odkritja pa do danes. Na kratko bodo podani najpomembnejši dosežki skupine v tem obdobju s posebnim poudarkom na tistih iz zadnjih desetih let.

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_zemva_kemija_01.pdf (4.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: