Biomedicina - izzivi za prihodnost

author: Boris Turk, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: April 16, 2012,   recorded: March 2012,   views: 3398
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razvoj novih zdravil je dolgotrajen proces, ki kljub razvoju novih metodologij še vedno traja vsaj 10–15 let, pri čemer le izredno majhen delež preizkušanih spojin pride v klinično uporabo. Za uspešno zdravljenje in razvoj delujočih zdravil je nujno poznati tudi molekulske mehanizme, ki vodijo do nastanka bolezni. Sodobna medicina je tako izredno uspešna pri zdravljenju številnih bolezni, kot npr. bolezni kardiovaskularnega sistema, medtem ko se na drugih področjih še vedno prebija, kot npr. pri raku in nevrodegenerativnih boleznih. V okviru predavanja bo poleg tega podrobneje predstavljeno področje razvoja zdravil in proteaz ter prenosa signalov s proteazami. Tako bodo predstavljena najnovejša spoznanja s področja proteomskih aplikacij oz. degradomike in identifikacije fizioloških substratov proteaz ter njihov pomen za sodobno diagnostiko ter identifikacijo in validacijo proteaz kot tarč za zdravila, razvoj sond za vizualizacijo proteaz ter njihova uporaba v identifikaciji in validaciji tarč ter potencialnih zdravil in razvoj dostavnih sistemov za zdravila, ki omogočajo zmanjšanje toksičnosti sedanjih zdravil ter njihovo izboljšano biodostopnost, ki se je že izkazala pri terapiji raka pri mišjem modelu. Poleg tega bodo predstavljene tudi perspektive tega področja ter izzivi za prihodnost.

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_turk_biomedicina_01.pdf (3.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: