S fotonapetostnim pojavom do TW h električne energije

author: Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
published: May 6, 2009,   recorded: March 2009,   views: 3447
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Fotovoltaika (PV - angl. >Photovoltaics<) je mlada znanstvena veda in še mlajša gospodarska panoga, ki že dokazuje, še bolj pa obeta, da bo pomembno pripomogla k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne bo obremenjevala okolja. Fotonapetostni sistemi pretvarjajo svetlobno energijo neposredno v električno z izkoriščanjem fotonapetostnega pojava. Proces neposredne pretvorbe se odvija v raznovrstnih sončnih celicah, ki so povezane v fotonapetostni (PV) modul kot neločljiva celota. Učinkovitost pretvorbe svetlobne energije v električno je močno odvisna od tipa sončnih celic in v najboljših raziskovalnih laboratorijih pod posebnimi pogoji celo presega 40 %. Modularna zasnova fotonapetostnih generatorjev omogoča izdelovanje sistemov za oskrbo z električno energijo zelo različnih moči - od samo nekaj tisočink vata za zapestne ure do sistemov z nazivno močjo nekaj kilovatov za samostojne porabnike, kot so na primer gorske koče, in celo do omrežnih fotonapetostnih sistemov, t. i. sončnih elektrarn, z nazivno močjo do nekaj deset megavatov. Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko že vrsto let aktivno sodeluje pri raziskavah in razvoju novih materialov, sončnih celic, fotonapetostnih modulov in celotnih fotonapetostnih sistemov. Z uspešno izvedbo evropskih projektov dokazuje vpetost v mednarodno raziskovalno sfero fotovoltaike, v zadnjih letih pa tudi poglablja sodelovanje pri razvoju novih proizvodov industrijskih partnerjev v Sloveniji in po Evropi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: