Nematski koloidi in fotonika

author: Igor Muševič, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: April 29, 2010,   recorded: March 2010,   views: 3386
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju bo podan pregled mehanizmov samoorganiziranja majhnih koloidnih delcev v tekočem kristalu, ki vodijo do izjemno raznolikega nabora koloidnih kristalov in superstruktur, zanimivih za fotoniko. Spoznali bomo strukturne sile, ki jih med koloidnimi delci v tekočem kristalu posredujejo točkasti defekti in topološki defekti v obliki sklenjenih zank in vozlov. Vezavne energije delcev so v nematskih koloidih tudi več tisočkrat višje kot v navadnih vodnih koloidih. Predstavljen bo nov koncept optičnih mikroresonatorjev iz tekočih kristalov, pri katerih je mogoče uravnavati barvo ujete svetlobe z električnim poljem. Takšni mikroresonatorji obetajo nove zanimive uporabe v električno uglašenih optičnih stikalih in pri frekvenčnih kretnicah za optične telekomunikacije.

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_musevic_nkif_01.pdf (79.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: