Pomen vlaganja v znanje za gospodarski razvoj

author: Mićo Mrkaić, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2003,   views: 7858
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mićo Mrkaić je obiskoval SŠPRNMU Kranj (sedanja in nekdanja Gimnazija Kranj). Kot srednješolec in kot edini predstavnik Slovenije se je leta 1985 udeležil mednarodne fizikalne olimpijade, ki je potekala v Portorožu. Mrkaić je po diplomi iz fizike leta 1991, za katero je na ljubljanski univerzi leto pozneje dobil študentsko Prešernovo nagrado, šolanje nadaljeval na Univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu v ZDA, kjer je doktoriral iz ekonomije (1998). Istega leta je dobil tudi nagrado Alexander Henderson. Po opravljenem doktoratu se je zaposlil na univerzi Duke, kjer je predaval makroekonomijo podiplomskim študentom organizacije (MBA). Od leta 2002 do leta 2007 je sprva kot docent in pozneje kot izredni profesor ekonomike predaval na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju (Univerza v Mariboru). Poleg akademskega dela je bil predsednik vladnega strateškega sveta za gospodarski razvoj. Znan je po klasičnih liberalnih ekonomskih stališčih. Znan je po nasprotovanju levo in socialno usmerjenim ideologijam, miselnim tokovom in režimom (komunizmu, socialnemu katolicizmu). Svoje mnenje izraža tudi v kolumni za časopis Finance. Vir http://sl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%87o_Mrkai%C4%87.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: