Razvoj fizike osnovnih delcev

author: Gabrijel Kernel, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut "Jožef Stefan"
published: April 13, 2012,   recorded: March 2012,   views: 3028
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Fizika osnovnih delcev, kot jo razumemo danes, se je začela razvijati šele po drugi svetovni vojni. V Evropi je postalo kmalu jasno, da zaradi specifičnosti eksperimentalnih raziskav ne bo šlo brez mednarodne kadrovske in finančne udeležbe. Tako se je že leta 1954 porodila ideja o evropskem raziskovalnem središču CERN v Ženevi. Tudi drugod so ustanavljali raziskovalna središča z mednarodno udeležbo. Predavanje bo namenjeno kratkemu pregledu razvoja fizike osnovnih delcev v zadnjih 70 letih ter vključevanju naših raziskovalcev v eksperimentalno delo na tem področju.

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_kernel_razvoj_01.pdf (4.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: