Keramični materiali za elektroniko naslednje generacije

author: Marija Kosec, Jožef Stefan Institute
published: March 22, 2007,   recorded: March 2007,   views: 4386
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izmed različnih skupin materialov, torej med kovinskimi materiali, materiali na osnovi organskih spojin in neorganskimi kovinskimi materiali, so keramični materiali najstarejši, saj so prvo lončeno posodje izdelali pred več tisočletji. Razcvet, povezan s široko tehnično uporabnostjo, so doživeli relativno pozno in se šele v zadnjih petdesetih letih prebili v tehnično zahtevne izdelke. Danes najdemo keramiko v vsakem gospodinjstvu, saj so keramični deli vgrajeni v vsaki električni in elektronski napravi, najdemo jo v avtomobilih, vesoljski tehniki, v medicini.

Uvodni del predavanja dobitnice najvišje nagrade na področju znanosti pri nas, Zoisove nagrade za vrhunske dosežke v znanosti v letu 2006, prof. dr. Marije Kosec, bo namenjen pregledu značilnih lastnosti keramičnih materialov, še posebej keramičnih piezoelektrikov, v nadaljevanju pa bodo predstavljene usmeritve raziskav, kot so vse manjše dimenzije, vse bolj kompleksne strukture in za človekovo zdravje čim manj škodljive snovi. Prof. Marija Kosec bo predstavila tudi nekaj raziskovalnih rezultatov, ki so povezani z uporabo teh materialov v mikroelektroniki, v mikrosistemih in ultrazvočnih diagnostičnih napravah v medicini ter kako te rezultate poskušamo izkoristiti v Sloveniji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: