Higgsov bozon - vse, kar sem želel vedeti, pa si nisem upal vprašati

moderator: Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan"
panelist: Jernej Fesel Kamenik, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
panelist: Borut Bajc, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
panelist: Peter Križan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut "Jožef Stefan"
panelist: Marko Mikuž, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut "Jožef Stefan"
published: April 2, 2013,   recorded: March 2013,   views: 4802
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_debate_higgsov_bozon_01.pdf (14.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Okrogla miza se bo dotaknila vročih tem fizike osnovnih delcev, od vprašanja ali so na Velikem hadronskem trkalniku v Ženevi našli Higgsov delec in če da, ali je ta nujno edini, do ugibanj, ki jih to odkritje predstavlja v novi luči: kam je izginila vsa anti-snov, ali res živimo v prostor-času s štirimi dimenzijami, zakaj svet okoli nas ni supersimetričen, in ali imajo osnovni gradniki snovi morda podstrukturo. Govorili bomo o eksperimentalnih metodah, s katerimi iščemo odgovore na ta vprašanja, pa tudi o tem, kako je fizika osnovnih delcev sooblikovala vsakdanje življenje v zadnjih desetletjih, in kaj si lahko obetamo v prihodnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Josip, May 20, 2013 at 1:24 a.m.:

kako sploh lahko mislijo da bojo najdli higgsov bozon v stroju(hadronski trkalnik) ni mi jasno

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: