Neravnovesna dinamika koreliranih sistemov

author: Janez Bonča, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: May 9, 2013,   recorded: March 2013,   views: 3287
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za korelirane sisteme več teles so značilna različna kolektivna osnovna stanja, med katerimi so najbolj pogosta Mottov izolator, superprevodno stanje ter magnetno urejeno osnovno stanje. V zadnjem času postaja vsled napredka časovno odvisnih eksperimentalnih metod izjemno aktualno vprašanje vedenja koreliranih sistemov po tem, ko jih s pomočjo zunanjega električnega polja vzbudimo daleč izven ravnovesja. Predstavili bomo fundamentalno študijo ene in dveh vrzeli v enem od tipskih modelov koreliranih elektronov, ki se nahajajo pod vplivom zunanjega električnega polja. Pokazali bomo, da je mogoče v okviru numerično točnega kvantnomehanskega računa določiti stacionarni tok nosilca naboja, ki je sklopljen z različnimi neelastičnimi prostostnimi stopnjami, kot so spinski valovi oziroma mrežna nihanja. Nadalje bomo obravnavali par nosilcev naboja, ki je vezan vsled izmenjave spinskih ekscitacij. Pod vplivom zunanjega električnega polja tak par razpade. Na koncu bomo obravnavali tudi relaksacijo koreliranega sistema po vzbuditvi s kratkim električnim pulzom.

See Also:

Download slides icon Download slides: dnevi_bonca_dinamika_01.pdf (12.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: