Dean Komel
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/osebje/komel.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Dejan Komel je rojen leta 1960 v Biljah. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral filozofijo in primerjalno književnost ter diplomiral leta 1988. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po opravljenem magisteriju je nadaljeval študij filozofije na Univerzi v Bochumu. Leta 1995 je doktoriral iz filozofije s temo "Hermenevtična fenomenologija tubiti in meje filozofske antropologije". Od leta 1989 do 1997 je bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, najprej na Centru za proučevanje znanosti, nato na novoustanovljenem Oddelku za kulturologijo. Tu je predaval predmet "Fenomenologija duha", na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete pa še predmeta "Filozofska antropologija" in "Klasični filozofski teksti".

Od januarja 1998 je zaposlen na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmete "Panoramski uvod v filozofijo", "Hermenevtika" in "Filozofska hermenevtika in filozofija kulture". Od jeseni leta 2002 je predstojnik Oddelka za filozofijo.

Od leta 1996 je predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljani, poleg tega pa sodeluje v več domačih in tujih filozofskih društvih, projektnih skupinah ter uredništvih revij za filozofijo in kulturo (Phainomena, Nova Revija, Magazzino di filosofia, Prolegomena …). Je nosilec raziskovalnega projekta »Interkulturni vidiki fenomenologije in hermenevtike v Sloveniji in Evropi«. V poletnem semestru leta 2002 je predaval na Filozofskem Oddelku Univerze v Trstu o hermenevtiki interkulturnosti. Sodeloval je pri oblikovanju »Srednjeevropske konference za fenomenologijo« in pri ustanovitvi »Organizacije fenomenoloških organizacij«.

Leta 2003 je prejel Zoisovo nagrado Republike Slovenije za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije.

področja raziskovanja:

hermenevtika, fenomenologija, filozofija kulture, hermenevtike interkulturnosti, filozofska terminologija, filozofija umetnosti, zgodovina filozofije, filozofsko prevajanje, filozofska antropologija, slovenska filozofija


Lectures:

lecture
flag Fenomenološka skica izvora arhitekturnega dela in vprašanje oblasti/moči
as author at  Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov ,
499 views
  lecture
flag Dialektika in dialekti
as author at  Hostel Celica,
together with: Janko Rožič, Matej Šekli,
4643 views
lecture
flag Humano v prostoru
as author at  Hostel Celica,
together with: Janko Rožič,
3895 views