Damjana Kern
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Damjana Kern, profesorica slovenščine in geografije, je zaposlena na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Poleg študija slovenistike je zaključila tudi študij geografije in za svojo diplomsko nalogo z naslovom Regionalni učinki manjšinske šole na primeru Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu prejela nagrado Urada RS Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letu 2006/07 je bila asistentka za slovenski jezik na dvojezični Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem, kar jo je vzpodbudilo k nadaljnjemu raziskovanju vprašanj ohranjanja slovenskega jezika in identitete na avstrijskem Koroškem.


Lecture:

lecture
flag Začutimo Slovenijo: Celodnevna ekskurzija na Kras in Obalo
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
3675 views