Event: Conferences » Other » Slovensko društvo za jezikovne tehnologije Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Posvet o jezikovnih virih za slovenski jezik "Čas za vire se izteka" 2007 - Maribor   

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. Je uradni jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se povečuje število njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje jezika v sodobnih razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne pripomočke, ki jih omogoča sodobna tehnologija in uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Slovensko prizorišče je bilo v zadnjem desetletju glede uveljavljanja sodobnih tehnologij pri zbiranju in obdelovanju jezikovnih podatkov kar živahno. L. 1998 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za jezikovne tehnologije, ki je odslej - med drugim - vsaki dve leti soorganiziralo konferenco Jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Različne ustanove in nekatera podjetja v Sloveniji lahko pokažejo bogato bero akademskih in uporabnih rezultatov s področja jezikovnih virov in tehnologij. Po drugi strani pa se zdi v Sloveniji še vedno premalo uveljavljeno temeljno spoznanje, da brez kvalitetnih virov in upoštevanja dejanskih potreb jezikovne skupnosti ni mogoče pričakovati nadaljnjega polnega razvoja slovenščine, slovenske jezikovne skuposti, pa tudi države Slovenije ne.

S posvetom želimo zato po eni strani opozoriti širšo javnost na dosežke in načrte jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji. Po drugi strani pa želimo odpreti debato o tem, katere potrebe in nadaljnji cilji so vsem akterjem skupni in jih bomo torej morda lahko opredelili kot stvar nacionalnega interesa, kateri cilji pa so bolj zadeva komercialnih in akademskih interesov posameznih akterjev.

Posvet bo potekal v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani. Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na spletnih straneh Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: