Event: Conferences » Other » Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

CMEPIUS predavanja   

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS, (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002). V letu 2007 je Evropska komisija na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport v koordinaciji z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Center akreditirala za izvajanje nalog Nacionalne agencije EU akcijskih programov, kar v obdobju 2014 – 2020 predstavlja program Erasmus+.

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi.

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

- program Erasmus+ (naslednik programa Vseživljenjsko učenje),
- štipendije (CEEPUS, Slovenski štipendijski sklad SI04, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

Projekti in podporne aktivnosti, ki se razlikujejo med različnimi programskimi obdobji:

- program eTwinning,
- EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
- Slovenski štipendijski sklad SI04, NFM/EEA,
- Evropsko jezikovno priznanje,
- organizacija dogodkov,
- projekti mrež za evropsko tematsko spremljanje (ECVET, podpora nacionalnim bolonjskim ekspertom),
- evalvacije programov,
- priznanja dobrim projektom (Jabolka kakovosti, Zlati kabel).

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: