Event: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo » Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems

View order







Type of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biološka znanost in družba 2010   

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems

Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Če želimo mladim generacijam zagotoviti ustrezno splošno izobrazbo za življenje v 21. stoletju, moramo našim učiteljem omogočiti, da se sproti seznanjajo z novostmi v biologiji in z družbenimi vidiki uporabe biološkega znanja. Zato letos že četrto leto zapored organiziramo mednarodni posvet Biološka znanost in družba, ki je namenjen predvsem izobraževanju učiteljev biologije, drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Posveta se lahko udeležijo tudi drugi, ki jih zanima tema posveta.

V Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti 2010 je osrednja tema posveta celostna obravnava organizmov kot živih sistemov v luči evolucije, s katero nastaja biotska raznovrstnost. Sodobne poglede na to tematiko bodo udeležencem predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti.

V času letošnjega posveta je v založbi Zavoda RS za šolstvo izšel slovenski prevod knjige Denisa Nobla: Glasba življenja. Avtor knjige prof. Denis Noble je na posvetu tudi predaval.

Več o posvetu na domači strani dogodka: http://www.zrss.si/bzid/organizmi/default.asp

Seznam slovenskih zvočnih posnetkov angleških predavanj:

Animal traditions / Živalski običaji
The Price of Altruism, and the Limits of Scientific Inquiry / Cena altruizma in omejitve znanstvenih raziskav
Razprava na okrogli mizi / General discussion
An organism as a living system / Organizem kot živi sistem
Evolution of language / Evolucija jezika
Where has all the knowledge gone? / Kam je šlo vse znanje?

Categories

Otvoritev / Welcome address

Organizmi kot živi sistemi / Organisms as living systems

Ontogenetski razvoj / Ontogenetic development

[syn]  3576 views, 47:26  
flagGeneral discussion / Razprava na okrogli miziGeneral discussion / Razprava na okrogli mizi
Denis Noble, Marjan Rupnik, et al. Denis Noble, Marjan Rupnik, Benjamin Podbilewicz, Robert Zorec, Matija Gogala, Gregor Zupančič

Promotion of the book by Denis Noble: Music of life / Promocija knjige Denisa Nobla: Glasba življenja

Vedenje živali / Animal behaviour

Biologija in družba / Biology and society

7038 views, 49:46  
flagRazprava na okrogli mizi / General discussionRazprava na okrogli mizi / General discussion
Eva Jablonka, Andreja Barle Lakota, et al. Eva Jablonka, Andreja Barle Lakota, Liv Sissel Gronmo, Jože Trontelj, Marko Debeljak, Barbara Vilhar

Zaključek posveta / Closing of the Conference

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: