Evolucija kot osrednji koncept pri pouku biologije / Evolution as the Central Concept in Biology Education

author: Barbara Vilhar, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
published: Nov. 9, 2009,   recorded: October 2009,   views: 5672
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Evolucija ima osrednje mesto v sodobni biološki znanosti, saj predstavlja ključ za razumevanje delovanja živih sistemov. Evolucija pridobiva osrednje mesto tudi pri pouku biologije kot koncept, ki razumevanje različnih tem biologije povezuje v celoto. Pri pouku lahko uporabimo galapaške želve kot primer, ki prikazuje osrednji pomen evolucije za razumevanje biologije. Na različnih Galapaških otokih živijo različne podvrste galapaške želve. O njih je pisal že Charles Darwin, zato imajo v biologiji zgodovinski pomen, podobno kot »Darwinovi« ščinkavci. Sodobni znanstveniki preučujejo sorodstvena razmerja med podvrstami galapaških želv s pomočjo genetskih analiz. Povezavo med galapaškimi želvami in galapaškimi kaktusi lahko predstavimo kot primer koevolucije. Galapaške želve imajo fiziološke prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje v zelo sušnih razmerah. Galapaške želve tudi dobro prikazujejo posledice človekovih posegov v ekosisteme, saj je človek želve na eni strani množično pobijal za prehrano, na drugi strani pa tudi dodatno ogrozil njihov obstoj z vnosom novih vrst na otoke.


In modern life science, evolution is the key to understanding living systems. Gradually, evolution is gaining a more central position also in biological education, as the concept that links different topics in biology into a network of knowledge. To illustrate this principle, the Galápagos tortoise can be used in biology lessons as a case study. Different subspecies of the Galápagos tortoise live on different Galápagos islands. Although »Darwin's« finches are more widely known, Charles Darwin also wrote about the Galápagos tortoises, hence they are important for the history of biology. Modern scientists study evolutionary relationships among the subspecies of the Galápagos tortoise using genetic analysis. In addition, the relationship between Galápagos tortoise and the Opuntia cacti is an example of coevolution. The Galápagos tortoise has physiological adaptations for survival in extremely dry conditions. Finally, the case of the Galápagos tortoise demonstrates the influence of human activities on ecosystems. Populations of the tortoise fell dramatically because of hunting and the introduction of predators and grazers by humans since the seventeenth century.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid09_vilhar_ekok_01.pdf (3.3 MB)

Download slides icon Download slides: bzid09_vilhar_ekok_01.ppt (6.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Cita, September 7, 2010 at 1:42 p.m.:

Spoštovana gospa Barbara Vilhar!

Natančno si preberite tole (spodnji link) in se zamislite nad tem, kar počnete.

http://www.uncommondescent.com/intell...


Comment2 Cita, September 22, 2010 at 7:36 a.m.:

Gospa Vilharjeva hvali učbenike evolucije iz komunističnih časov. Še posebno ji je pri srcu učbenik Lučovnika Razvojni nauk. Cilji tega učbenika so evolucijsko naravnani, pravi Vilharjeva. Opisani so "mehanizmi evolucije". V novejših učbenikih (po letu 2000) tega ni več, kar se zdi Vilharjevi katastrofalno.
Učbenik Lučovnika poznam. To je priročnik za ateistično indoktrinacijo. V njem so vse "ikone evolucije" (poglejte si na internetu o darwinističnih ponaredkih). V knjigi mrgoli stavkov kot npr.: "V naravi ali nad njo ni "duha" ali "razuma", ki bi smotrno urejal in vodil naravo, saj so dokazani dejavniki razvoja prepuščeni popolni stihiji." 4 strani na koncu so posvečene opisu abiogeneze. Znanost je vse razrešila. Na koncu je tole: "K temu moramo še dodati, da predstavlja ravno znanstvena razlaga nastanka življenja velik triumf dialektičnega materializma."
Očitno Vilharjeva hoče, da biologija ponovno postane orodje politike za ateistično in ideološko indoktrinacijo otrok v Sloveniji.
Kdo stoji za Vilharjevo?


Comment3 Cita, September 28, 2010 at 10:40 a.m.:

Poglejte si tole. Ali spoštovana Vilharjeva kaj ve o tem?

http://www.metacafe.com/watch/4798685...


Comment4 Ozgur, May 29, 2011 at 10:54 p.m.:

The best web site addresses for biology.
Learn more about biology.
http://www.scientificpages.net/biolog...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: